Bütün Kateqoriyalar

Kompleks Qeyri-üzvi Rəng Piqmentləri

Sənaye məhsullarının keyfiyyəti və göstəriciləri yaxşılaşmağa davam etdikcə görünüşlərinə və davamlılığına dair tələblər də artır. Bu səbəbdən boyalar, plastiklər, inşaat materialları və keramika kimi rəngli məhsullara daha davamlı piqmentlər üçün davamlı olaraq artan bir tələb var. Mürəkkəb qeyri-üzvi rəng piqmentləri formulatorlar üçün artan əhəmiyyət kəsb edir, son məhsulların ekoloji cəhətlərini nəzərə alaraq istilik sabitliyi, hava müqaviməti və işığa davamlılıq üçün ən yüksək tələbləri ödəməlidirlər. İndiyə qədər kompleks qeyri-üzvi rəng piqmentləri rəng sənayesi tərəfindən inkişaf etdirilən ən sabit piqmentlər sinifidir.

Kompleks Qeyri-üzvi Rəng Piqmentləri